Vikeplikt på sjøen

Sjøveisreglene er internasjonale regler som gjelder for alle som ferdes i båt, selv for oss helt Ekte pirater. Et vesentlig element i Sjøveisreglene er prinsippene for styring og seilas:

Vikeregler for motorbåter

1. Hold til høyre for møtende båt
Når to motorbåter styrer mot hverandre, skal begge i god tid vike litt til styrbord. Båtene vil da passere hverandre på babord (venstre) side.
diplome.gif (5483 bytes)
2. Vik for båter fra styrbord
Når to motorbåter styrer kurser som skjærer hverandre og det er fare for sammenstøt, skal den som kommer fra  babord vike for den som kommer fra styrbord.

diplomd.gif (5741 bytes)
3. Motorbåt viker for seilbåt
Når en motorbåt og en seilbåt styrer slik at det er fare for sammenstøt, skal motorbåten vike.
diplomf.gif (5747 bytes)

Vikeregler mellom seilbåter

1. Seilbåt med vinden inn fra babord viker for seilbåt med vinden inn fra styrbord
Når to seilbåter får vinden inn på forskjellig side, skal den   som får vinden inn fra babord side vike for den andre.
diplomh.gif (6081 bytes)
2. Lobåt viker for lebåt
Når to seilbåter har vinden inn fra samme side, skal båten som er "nærmest"  vinden vike for den andre. Ta ikke vinden fra andre seilere!
diplomg.gif (5909 bytes)Andre vikeregler

1. Innhentende båt viker for båt som blir innhentet
En båt som tar igjen en annen båt, skal vike for den som blir tatt igjen. Dette gjelder også for en seilbåt som tar igjen en motorbåt. Hvis du må forbi, velg den siden som er lengst bort fra annen trafikk eller land. Er du i tvil om du er   innhentende eller ikke, skal du gå ut ifra at  du er det.
diplomc.gif (5745 bytes)
2. Hold god avstand til nyttetrafikk
Fritidsbåter skal alltid holde av veien for større fartøyer og nyttetrafikk.

3. Hold til styrbord i trange led
En båt som seiler i en trang led eller et trangt løp skal holde til styrbord, så nær ledens eller løpets yttergrense som mulig, når det lar seg gjøre uten fare. Båter mindre enn 20 meter og seilbåter skal ikke sjenere gjennomfarten for en stor båt som bare kan gå sikkert i en trang led eller et trangt løp. En fiskebåt skal ikke sjenere gjennomfarten for en hvilken som helst annen båt som går i trang led eller et trangt løp.

4. Hold god avstand til båter som ikke kan manøvrere normalt.
Både motorbåter og seilbåter skal vike for båter som fisker, som ikke er under kommando, eller som har begrenset evne til å manøvrere.


Dette er bare et lite utdrag av Sjøveisreglene. Du kan kjøpe Sjøveisreglene i bokhandelen.
Comments